module Vissim

 

 

Module adiționale

BIM Import

Modulul BIM import convertește fișierele tip BIM (Building Information Model) din formatul de fișiere IFC (Industry Foundation Class) în fișiere INPX. Fișierele INPX rezultate sunt destinate simulării pietonilor. Astfel, modulul BIM este oferit pentru utilizare cu modulul Viswalk.
Exportul IFC este oferit de majoritatea instrumentelor software CAD, astfel încât este disponibilă o legătură generală de flux de date între CAD și Viswalk.
Acestă funcționalitate transformă plăcile în zone, pereții în obstacole, menține structura podelei/nivelurilor și scărilor în cazul clădirilor pe etaje.
Caz tipic de utilizare:

 • Importul obiectelor pentru clădiri ca obiecte Viswalk pentru simularea pietonilor

 

Bosch

Cu acest modul adițional, Vissim poate utiliza serviciul cloud ESTM de la Bosch pentru calcularea emisiilor. Traiectoriile individuale ale vehiculului sunt trimise către serverul Bosch la sfârșitul simulării, iar emisiile rezultate de CO2, CO, NOx, HC și particule sunt determinate cu o rezoluție de 1 secundă de simulare. Rezultatele sunt afișate în Vissim în evaluarea segmentelor de circulație și evaluarea rețelei.

Caz tipic de utilizare:
 • Calculul emisiilor pe baza rezultatelor Vissim

 

COM Interface

Interfața COM (Component Object Model) este o interfață scripting care oferă acces la toate datele de rețea Vissim (obiectele și atributele acestora), oferă opțiuni de automatizare Vissim și funcționalități pentru aplicații dincolo de capacitățile Vissim GUI (interfață grafică cu utilizatorul). Acest modul COM include, de asemenea, scripturi bazate pe evenimente, care permit simularea sistemelor care răspund la diferite stări de simulare și/sau influențează simularea cu scripturi încorporate.
COM acceptă diferite limbaje de programare, de exemplu Python, VBA/VBS, JavaScript și altele. Mai multe detalii sunt descrise în documentul „Introduction to the Vissim COM API” care este accesibil direct din meniul Help al aplicației Vissim.
Interfața COM reprezintă un API (Application Programming Interface), dar nu face parte din modulul adițional „API” pentru PTV Vissim.

Caz tipic de utilizare:
 • Adăugarea sau eliminarea obiectelor de rețea în timpul unei rulări de simulare
 • Verificarea sau modificarea valorilor atributelor obiectelor de rețea (dacă acțiunile sunt mai complexe decât utilizarea modificărilor de atribute)
 • Efectuarea de evaluări speciale
 • Control multifuncțional cu modificarea parametrilor

 

Dynamic assignment

Modulul adițional “Dynamic Assignment” este utilizat pentru distribuirea automată a vehiculelor pe rutele disponibile în rețeaua de transport. Utilizatorii trebuie doar să definească o matrice de cerere și loturile de parcare destinate zonelor corespunzătoare. Nu este necesară introducerea manuală a rutelor statice.
Intr-o serie de simulări, vehiculele parcurg un număr tot mai mare de rute posibile şi timpii medii de călătorie sunt calculați. Utilizând aceste informații, programul adaptează continuu distribuirea vehiculelor pe rute folosind factorii de ponderare specifici vehiculelor: timpii de călătorie, lungimea rutei și costurile (de exemplu: taxa de acces).
Diverși parametri sunt disponibili pentru selectarea loturilor de parcare în zonă, a rutelor si a procesului de iterație. Dispozitivele de navigație și sistemele de management a parcărilor pot fi de asemenea modelate.

Caz tipic de utilizare:
 • Modele mari de transport cu mai multe rute alternative între origine și destinație
 • Modele sau subrețele mari de transport importate din Visum pentru analize detaliate
 • Coridoare cu matrice de cerere existente (pentru a evita necesitatea definirii rutelor)

enViVer Pro

EnViVer Pro este un instrument folosit pentru a calcula emisiile pe baza datelor înregistrate de vehiculul. Modulul este bazat pe modelul microscopic de evacuare / emisie de gaze VERSIT+ realizat de TNO, model ce se bazează pe datele colectate de la aproximativ 2.800 de vehicule, ale căror emisii au fost măsurate în mai multe condiții de conducere. EnViVer Pro importă fișiere PTV Vissim cu înregistrările vehicululelor și calculează CO2, NOx și PM10 în zona de studiu cu detaliere spațială. Rezultatele sunt afișate în interfața grafică a EnViVer.

Caz tipic de utilizare:
 • Calculul emisiilor pe baza rezultatelor Vissim

 

enViVer Enterprise

În plus față de EnViVer Pro, EnViVer Enterprise permite modelarea claselor de vehicule, a perioadelor de timp individuale, precum și prelucrarea automată a diferitelor fișiere de intrare.

Caz tipic de utilizare:
 • Calculul emisiilor pe baza rezultatelor Vissim

 

Mesoscopic Simulation

Acest modul permite simularea rețelelor de transport de dimensiuni mari cu o viteză de simulare mai mare, comparativ cu microsimularea clasică. Comportamentul de conducere se bazează în continuare pe vehicule individuale și intervale de timp, de ex. 0,1 secunde, însă, comportamentul vehiculului nu este actualizat la fiecare pas, ci doar pentru anumite evenimente, cum ar fi conducerea pe o secțiune nouă de drum sau atunci când semaforul se schimbă in verde.
Dacă anumite zone ale rețelei trebuie simulate cu toate detaliile cunoscute din simularea microscopică, utilizatorul poate alege să execute o simulare hibridă, cu anumite părți mesoscopice și microscopice.

Caz tipic de utilizare:
 • Modele mari de transport (la nivel de oraș sau regional) în care comportamentul de conducere simplu este suficient și are ca rezultat o simulare de mare viteză chiar și la scară largă.
 • Modele în care poate fi selectată doar o parte din modelul de transport pentru analiză în detaliu (microscopic) iar restul poate fi analizat într-un mod mai simplu, dar cu mai puține cerințe de calcul (mezoscopic) = modele hibride.
 • Modele mari de transport (sau subrețele) importate din Visum - acest lucru nu necesită efort suplimentar de modelare a rețelei în Vissim.

 

3D packages (3DS max export and V3DM)

3DSmax‐export
Datele de rețea și pozițiille vehiculelor sunt exportate din PTV Vissim ca un fișier text și pot fi importate în software-ul Autodesk 3ds Max. Pachetul 3D conține un Script în limbajul Autodesk macro, precum și numeroase modele de vehicule.

V3DM
V3DM permite utilizatorilor să convertească modelele 3D din formatele DWF,3DS (ambele de la Autodesk) și SKP (Google Sketchup) în V3D, formatul 3D PTV Vissim. Acesta funcționează atât pentru vehicule cât și pentru modele statice. Pe lângă funcțiile de bază pentru scalare si poziționare, V3DM permite să definească atributele suplimentare ale vehiculelor (de exemplu culoare, nr. osii, semnalizări, uși etc.) .
Mai concret, V3DM pot fi, de asemenea, folosit pentru a crea modele 3D simple (de exemplu clădiri) care pot fi reprezentate mai realistic prin intermediul suprafețelor texturate. În V3DM, utilizatorii pot defini 30 de stări pentru obiectele 3D dinamice (de exemplu panourile cu mesajele variabile controlate prin COM) și pot fi exportate intr-un fișier V3D.

 

SYNCHRO Import

Folosind acest modul, utilizatorii pot genera modele PTV Vissim din SYNCHRO. Sunt importate: geometria rețelei, volumele de trafic, viraje, compoziția vehiculelor și semaforizarea. Modulul suportă import adaptiv, de exemplu modificările făcute în PTV Vissim nu se pierd atunci când sunt importate versiuni mai actuale ale modelului SYNCHRO.

 

PTV Viswalk

PTV Viswalk prevede simulare completă a pietonilor și care este perfect integrat cu PTV Vissim. Modelul dinamic este bazat pe modelul “social force”, care a fost dezvoltat în 1995 de către Prof. Dirk Helbing. Acesta permite libera circulație a pietonilor în niveluri specifice. Astfel pietonii iți găsesc independent drumul spre destinație fără ca utilizatorii să creeze o rețea care specifică traiectoriile.
Un simulator simplu de pietoni care se bazează pe rute dirijate (spre deosebire de zone) este inclus în PTV Vissim. Simularea de vehicule se bazează pe modelul de urmărire a vehiculelor de la Wiedemann. PTV Viswalk nu este necesar pentru acest tip de simulare pietonală.

 

BIM Import

Modulul de import BIM transformă fișierele BIM (Building Information Model) ale formatului de fișier IFC (Industry Foundation Class) în fișiere INPX. Fișierele INPX rezultate sunt destinate simulării pietonilor. Astfel, modulul importator BIM este oferit pentru utilizare cu Viswalk.

Exportul IFC este oferit de majoritatea, dacă nu toate instrumentele de software CAD, astfel încât este disponibilă o legătură generală de flux de date între CAD și Viswalk. Acest modul de import transformă plăcile în zone, pereți în obstacole, poate gestiona scările și menține structura nivelului etajului / nivelului. Plăcile curbate și plăcile cu găuri sunt prelucrate automat într-un mod adecvat pentru utilizare în Viswalk.

 

Controlere de semaforizare

Econolite ASC/3

Acest modul permite utilizatorilor să simuleze intersecții semaforizate care rulează pe dispozitive de controler ASC/3 a firmei Econolite din America de Nord. Acesta oferă o interfață de utilizator dedicată pentru parametrii săi de control.

 

RBC (Ring Barrier Controller)

Acest modul permite PTV Vissim să simuleze dirijarea intersecțiilor semaforizate în conformitate cu standardul procedurii de „Ring Barrier Controller” din America de Nord. Acesta oferă o interfață specială de utilizator dedicată pentru parametrii RBC.

 

VAP Controller

VAP (vehicle actuated programming) permite PTV Vissim să simuleze controlere de semaforizare pentru trafic programabil, bazat pe fază sau pe etapă. La simularea PTV Vissim sau în mod test, VAP interpretează comenzile logice de control si creează comenzile sistemelor de semaforizare pentru rețeaua PTV Vissim. În același timp, variabilele detectoarelor reale sunt preluate de simulare și prelucrate logic.
Logica de control VAP este descrisă intr-un fișier text (*.VAP) folosind un limbaj de programare simplu care poate fi exportat din VisVAP. Setul de date de semaforizare VAP (*.PUA) pot fie exportate cu ușurință din Vissig sau generate manual într-un editor de text.
Gama de aplicare se întinde atât la controlul unei singure intersecții pe reţele care asigură prioritatea transportului public cât şi la controlul coridoarelor și aplicațiile VMS, cum ar fi comanda de viteză variabilă sau utilizarea temporară a benzilor.

 

VisVAP: Flow Chart Editor for VAP

VisVAP (prescurtarea de la „Visual VAP“) este un instrument ușor de utilizat pentru definirea schemei logice de programare ale controlerelor de semaforizare VAP sub forma de organigramă. Toate comenzile VAP sunt enumerate intr-o bibliotecă de funcții. Funcția de export permite utilizatorilor să genereze fișiere VAP, iar acest lucru economisește modificări suplimentare în fișierul VAP. Mai mult de atât, VisVAP oferă o funcționalitate de depanare, care în timpul unei simulări de funcționare permite utilizatorilor să parcurgă schema logică pas cu pas. De asemenea, se pot vedea valorile curente ale tuturor parametrilor utilizați în schema logică.

 

Vissig

Vissig completează controlul semaforizării cu timpi ficși bazat pe faze (care este inclus în orice versiune PTV Vissim și în modulul PTV Visum “Node editor/control”), prin furnizarea suplimentară de control a semnalului cu timpi ficși bazat pe etapă. Vissig conține un editor grafic pentru definirea etapelor și a trecerilor între etape, care pot fi generate automat de Vissig. Pe lângă funcționalitatea obișnuită, editorul programul de semaforizare permite utilizatorilor cu ușurință să extindă sau să scurteze etapele și trecerile între etape. Suplimentar, Vissig oferă o interfață pentru exportul datelor de semaforizare în formatul PUA, pentru utilizare cu controlere VAP. Toate informaţiile privind planul de semaforizare pot fi importate in Microsoft Excel şi adăugate ulterior în rapoarte.

 

Balance/Epics

Balance este un control complet și bine dovedit al rețelei de trafic, care este acum integrat în PTV Vissim. Împreună cu compania locală PTV Epics sau de unul singur, actualizează controlul semnalului la fiecare 5 minute, în funcție de cererea actuală de trafic măsurată de senzori. Alimentarea cu rețeaua rutieră pentru Balance se face cu PTV Visum (o versiune limitată a căreia se livrează cu acest modul), iar parametrii asociați semnalului de trafic sunt furnizați cu o versiune extinsă a Vissig. Balance are o GUI integrată bazată pe web și ușor de utilizat, care permite verificarea parametrilor de ieșire și compararea lor cu simularea Vissim. Și, în plus, această ofertă este aceeași ca și în cazul proiectelor de control al rețelei adaptabile din lumea reală.

PTV Epics este un control local adaptiv al semnalului din PTV Vissim care a fost proiectat special pentru prioritatea semnalului de tranzit. Optimizarea matematică din Epics calculează în fiecare secundă cel mai bun plan de semnal pentru următoarele 100 de secunde în funcție de situația actuală a detectorului și îl transferă către Vissim. Toți parametrii Epics sunt furnizați cu o versiune extinsă a Vissig. Deoarece toate tipurile de trafic (individuale, publice, pietonale) sunt tratate într-un mod similar, dar echipate cu greutăți diferite, este deosebit de ușor să îndepliniți prioritatea semnalului de tranzit în cadrul PTV Epics.

 

Interfețe de control al semafoarelor

External Signal Control

Acest modul permite utilizatorilor să simuleze controlere de semaforizare, care sunt disponibile ca program executabil separat (*.exe) sau ca bibliotecă de program (*.dll). Acestea pot fi controlere standard furnizate de către PTV AG sau alţi furnizori ori proceduri de control pe care utilizatorii le-au dezvoltat (folosind modulul API).

 

LISA + OMTC

Acest modul este folosit pentru a simula controlerele de semaforizare definite cu procedura LISA + a firmei Schlothauer. Comenzile reale DLL și GUI pentru parametrii controlerelor pot fi obținuți de la firma Schlothauer.

 

SCATS interface

Acest modul este folosit pentru a simula controlerele de semaforizare specificate în conformitate cu procedura australiană SCATS. Comenzile reale DLL si GUI pentru parametrii de control (SCATS.DLL, SCATS_GUI.DLL, WinTraff, ScatSim pot fi obținuți de la Roads and Maritime Services, Australia)

 

SCOOT interface

 

Interfața SCOOT este utilizată pentru a simula controlerele de semaforizare care sunt specificate în conformitate cu procedura englezească SCOOT. Comenzile reale DLL si GUI pentru parametrii de control (SCOOT.DLL, SCOOT_GUI.DLL, PCscoot) pot fi obținuți de la SIEMENS UK.

 

Interfețe de programare

API package (Application Programmer’s Interface)

Pachetul PTV Vissim API permite utilizatorilor să integreze aplicațiile proprii sau aplicațiile externe în scopul de a-și exercita influența asupra unei simulări cu PTV Vissim.

 • SignalControl.DLL și SignalGUI.DLL permite integrarea controlerelor de semaforizare definite de către utilizator ca DDLs. Funcționalităţile sunt definite pentru citirea informațiilor relevante (informații de detectare, stări actuale de semaforizare) și scrierea stărilor de semaforizare
 • DriverModel.DLL permite punerea în aplicare a modelelor ’’car-following’’ şi ”lane changes”. Acestea pot fi atribuite unor tipuri de vehicule specifice în PTV Vissim și care poate suprascrie comportamentul standard de conducere a șoferului
 • EmissionsModel.DLL este utilizat pentru a adăuga modele de emisii definite de către utilizator în PTV Vissim. Atributele relevante ale vehiculelor și parametrii dinamici sunt disponibili prin intermediul unei interfețe. Emisiile calculate pot fi transmise în evaluările PTV Vissim.