module Visum

 

Module standard

GIS interface for Shape file export

Fișierele "Shape" reprezintă un format de date pentru geodate, care sunt utilizate în majoritatea sistemelor GIS. Formatul de date este potrivit în special pentru schimbul de date între Fișierele Shape și pot conține obicte de rețea precum puncte, legături (arce) sau poligoane (suprafețe). Doar un singur tip de element poate fi conținut într-un fișier Shape. La importarea acestor fisiere, informațiile conținute sunt citite în rețeaua de lucru PTV Visum.

 

EMME import

Puteți citi setările și fișierele de date din aplicația software Emme cu ajutorul funcției Emme import dintr-un fișier de proiect  realizat în Emme de tipul *.emme. Setările și datele Emme sunt citite conform proiectului realizat în Emme. Următoarele fișiere EMME pot fi importate:

EMME/2 data file
EMME/2 modes
EMME/2 Network
EMME/2 Turns
EMME/2 Vehicles
EMME/2 Transit Lines
EMME/2 trip tables

Parametrii de procedură nu sunt importați, doar date de rețea. Formatul EMME/3 nu este acceptat.

 

CUBE import

Cu ajutorul funcției CUBE Import se pot importa următoarele obiecte de rețea - noduri, zone, legături (arce), rute și linii de Transport Public. În plus, pot fi citite atribute pentru viraje, cum ar fi penalitățile și virajele interzise. Fișiere obligatorii:
1) Fișiere ASRI shp pentru noduri (include fișiere shx, dbf)
2) Fisiere ESRI shp pentru linii de transport public (include fișiere shx, dbf).

Fișiere suplimentare (opțional):
1) fișier text ASCII pentru penalitățile de timp și virajele interzise
2) Fișier Cube PuT line (*.lin) în format ASCII (numerele nodurilor marchează punctele de staționare, unde este permisă îmbarcarea și debarcarea pasagerilor).

 

Google Transit import

PTV Visum are integrată această funcționalitatea pentru importul rețelelor de transport public și graficelor de circulație în format GTFS (https://developers.google.com/transit/gtfs/). PTV Visum permite, de asemenea, exportul datelor de transport public în format GTFS printr-o procedură încorporată. Pe lângă datele definite în câmpurile standard, pot fi exportate și atributele definite de utilizator ale obiectelor de transport public. Exportul poate fi limitat la secțiunile de călătorie active ale vehiculului și la toate obiectele conexe.

 

SATURN import

În Visum, puteți importa date de rețea care au fost create și furnizate în SATURN (Simulare și atribuire a traficului în rețele rutiere urbane). Visum acceptă în prezent datele SATURN furnizate cu SATURN versiunea 10.8. Datele matricei sunt excluse de SATURN, dar pot fi schimbate prin fișiere text (de ex. *.Csv) între Visum și SATURN. Datele SATURN pot fi disponibile într-unul sau mai multe fișiere. Fie sunt într-un singur fișier de tipul * .dat, fie fișierul de tip * .dat conține doar date centrale și legături către fișiere încorporate (de exemplu, cu $ include ) care au următoarele formate: *. cen, * .buf, * .ban, * .cor, * .bus sau * .plb.

 

TransCAD import

Interfața gestionează următoarele obiecte de rețea: noduri, zone, legături (arce), viraje, conectori și linii PuT. Importarea liniilor PuT are nevoie de o editare manuală ulterior, din cauza diferențelor dintre modelele de date dintre TransCAD și Visum.
Interfața are nevoie de fișiere în formate, care pot fi exportate de la TransCAD:
- fișiere de formă ESRI pentru topologia și geometria rețelei.
- ASCII / TXT pe viraje.

Fișiere necesare:
1) ESRI shp pentru noduri (inclusiv fișierul shx și dbf).
2) ESRI file shp pe link-uri (inclusiv fișierul shx și dbf).

Fișiere opționale:
1) Fișier text ASCII care ține timpi de rând și rânduri închise.
2) ESRI deținerea fișierului shp se oprește și comanda în care sunt notificate (inclusiv fișierul shx și dbf) [necesar pentru importarea datelor PuT].
3) ESRI file shp pe rutele (inclusiv fișierul shx și dbf) [necesar pentru importarea datelor PuT].

 

PTV Vissim interface

Folosind o rețea Visum, puteți genera un model de rețea abstractă (ANM), care poate fi apoi importat și editat în Vissim. Mai târziu, modificările rețelei Visum pot fi adăugate într-o rețea exportată și editată în Vissim. În rețeaua Vissim, vor fi ajustate doar părțile afectate de modificările Visum. În plus, puteți citi fișiere ANM din diferite surse într-o rețea goală Visum. O altă opțiune de export este exportul rutelor Vissim, în care rutele dintr-o PrT assignment sunt exportate ca rute.

 

Subnetwork generator

Modul pentru generarea unei subrețele cu matricile de cerere parțiale corespunzătoare ca fișier de versiune din rețeaua originală, astfel încât, în general, se obțin rezultate de asignare comparabile pentru subrețea. Folosind Subnetwork generator, puteți genera o subrețea și importa în Vissim prin interfața ANM.
Subrețeaua este generată pe baza următoarelor reguli:
La bază sunt toate link-urile (arcele) active și toate rutele active ale liniei.
În afară de asta, următoarele obiecte de rețea sunt transferate la subrețea: toate "From nodes" și "To nodes" ale link-urilor active, toate datele de control/editare intersecție pentru noduri, virajele ale căror "From link" și "To link" aparțin subrețelei, Toți conectorii de la un nod localizat în subrețea, Toate zonele cu conectori la un nod situat în subrețea, Toate căile PrT care aparțin seturilor de căi, Toate locațiile de numărare situate pe link-uri active.

 

Background Graphics

Includerea Background-urilor vă permite să îmbunătățiți afișarea și orientarea rețelei, precum și să adăugați informații grafice la scară. Astfel se poate aplica un plan de zonare sau o hartă de oraș pe fundalul afișajului de rețea, de exemplu. Datele de fundal grafic pot fi furnizate în moduri diferite. Puteți introduce fișiere existente în diferite formate grafice sau GIS ca fundal pentru afișarea rețelei. Grafică vectorială, de ex. *.shp sau *.dxf, precum și grafică raster, de ex. *.jpg, *.bmp sau *.sid.

 

DXF Export

Folosind interfața de export DXF, puteți salva afișarea curentă a rețelei ca fișier grafic * .dxf. Se poate deschide fișierul grafic *.dxf pentru editare ulterioară într-un program grafic extern sau puteți să-l citiți în Visum ca fundal. De asemenea, se poate exporta următoarele vizualizări sub formă de fișiere în format *.dxf.: graficele de circulație(grafic), diagrama spațiului de timp a semnalului, afișarea transferurilor pentru serviciile regulate, diagrame de linii schematice, editor line block.

 

User Interface PrT

Modul pentru atribuirea Transportuului Privat (PrT), calcularea matricelor pentru timpii de călătorie, calcule de date skim.

 

User Interface PuT

Modul pentru atribuirea Transportuului Public (PuT), calcularea matricelor origine - destinație, calcule de date skim.

 

COM Interface

Cu ajutorul fișierelor script aveți acces la datele și funcționalitățile Visum prin interfața Component Object Model (COM). Referința COM conține documentația de referință pentru aplicația COM în limba engleză. Documentul "Introduction to the Visum-COM API" în engleză conține, printre altele, o introducere în programarea COM, posibilitățile de extindere a Visum folosind interfața COM și exemple Visum.

 

Count Locations

Count Locations marchează poziția geografică a locațiilor de numarare a fluxurilor de trafic. Acest lucru poate fi atât contorizări unice, cât și funcții de numărare instalate permanent. O locație de numărare este identificată de un număr. În afară de un cod și un nume, acesta are întotdeauna o poziție pe un link, descrisă de ID-ul link-ului respectiv (From Node și To Node), precum și o poziție relativă. Acesta este un număr cuprins între 0.0 și 1.0 și descrie locul unde se află locația de numărare pe link. Întrucât un link în Visum este întotdeauna dirijat, este indicată și o direcție. Mai mult, Count Locations are un tip, care diferă locațiile de numărare permanentă și locațiile de numărare manuală. Coordonatele locației de numărare sunt disponibile ca atribut calculat; acestea sunt calculate din coordonatele link-ului și din poziția de-a lungul acestui link.

 

3D Visualisation

Parametrii grafici folosiți în editorul de rețea pot fi folosiți și pe vizualizare 3D. Acest lucru vă permite să combinați parametrii grafici ai editorului de rețea cu elemente 3D.

 

Managed Lanes

 

Managed Lanes sunt utilizate pentru a dedica un subgrup de transport a tuturor vehiculelor care circulă pe o secțiune de autostradă. Subgrupurile tipice sunt High Occupancy Vehicle (HOV) și vehiculele care plătesc pentru a utiliza banda dedicată High Occupancy and Toll (HOT). Prețurile de taxare dinamice și efectul asupra rutelor de trafic pot fi simulate și evaluate.

 

Module adiționale

Junction modeling package

ICA: node impedance calculation

În PTV Visum, evaluarea detaliată a performanței intersecţiei este asigurată prin modulul ICA ( Intersection Capacity Analysis) care include procedurile Manualului US Highway Capacity Manual (HCM) pentru a calcula indicatorii de performanță ai intersecţiei.
Modulul ICA include un model complex de intersecţie care reflectă cele mai bune practici în analiza ingineriei traficului. Modulul ICA ia în consideraţie interdependențe între volumele de trafic care virează într-o intersecție și prin urmare oferă rezultate mai realiste ale capacitaţii intersecţiei și analiza întârzierilor. Modulul suportă calcule ICA cu privire la HCM 2000 si HCM 2010. Rezultatele calculului sunt livrate într-un raport creat automat care listează rezultatele detaliate de calcul pentru fiecare nod. O privire de ansamblu suplimentară asupra celor mai importanți parametri ai tuturor nodurilor din rețea facilitează analiza.

 

Junction editor

Modulul adițional de editare a intersecției permite modelarea tuturor detaliilor unei intersecții, într-o singură reprezentare, de la atribuirea nodului și virajelor, până la intersecția completă. Pentru diferitele aspecte ale intersecției sunt disponibile următoarele reprezentări:

 • Noduri: arată atributele nodurilor de bază și fluxul mare de circulație
 • Link-uri: arată atributele tuturor legaturilor (arce), de exemplu numărul benzilor sau orientarea geografică
 • Viraje: prezintă atributele macroscopice pentru toate virajele
 • Geometrie: Model pentru geometria nodului, inclusiv benzile pe sens și virajele
 • Timpii de semaforizare: arată timpii de semaforizare pentru controlerele de semaforizare pe bază de grup sau pe bază de etapă. Reprezentările“ Nod“, „Link-uri“ și „Viraje“ sunt integrate în PTV Visum și înlocuiesc fostele dialoguri ”Editare nod” și ”Editare viraj”. Reprezentările geometrice și timpii de semaforizare sunt disponibili numai în modulul adițional „Junction editor”
Traffic engineering package

Vissig

Administrează şi derulează programe pentru controlul semafoarelor cu timp fix. Vissig permite accesarea rapidă și ușoară a fiecărui element. Acesta poate fi folosit pentru a proiecta secvențele de control care pot fi salvate pe un fișier extern ( *format .sig). Ele pot fi importate fără probleme din PTV Visum în PTV Vissim sau invers în orice moment.
Editorul grafic integrat în Vissig simplifică prelucrarea și modificarea controlerelor. Planurile de timp ale semafoarelor sau trecerile între faze se pot edita doar prin câteva click-uri.
Alte caracteristici importante ale modulului Vissig prevăzute în PTV Visum și PTV Vissim sunt:

 • Managementul diferitelor matrici și programe de semaforizare
 • Editarea trecerii între faze și planurilor de timp de semaforizare
 • Optimizarea timpului de verde
 • Funcționarea diferitelor programe de semaforizare zilnice

 

Signal control-offset time-optimization (SCCO)

În plus față de optimizarea timpului de verde și a timpului de ciclu pentru controlere de semaforizare individuale (SC), PTV Visum oferă, de asemenea, o modalitate de coordonare a mai multor controlere de semaforizare prin ajustarea timpilor offset.
Mai concret, optimizarea timpilor offset ale controlerului de semaforizare are rolul de a coordona programele de timp ale semafoarelor ale intersecţiilor semaforizate învecinate, în așa fel încât timpul total de așteptare pentru toate vehiculele este menţinut la minimum. Coordonarea nodurilor cu controlere de semaforizare de-a lungul unui coridor are scopul de a permite vehiculelor să treacă pe verde la toate intersectiile semaforizare pe această secțiunea de rută (“sistem progresiv de semaforizare“). Pentru a efectua optimizarea timpului de offset este necesară modelarea nodurilor în detaliu, inclusiv sistemul lor de control al semafoarelor.

Matrix estimation

TFlowFuzzy

FlowFuzzy permite actualizarea cererii de transport public și transport privat folosind  numărul de date și valorile de referință ale calatoriilor/traficului. Actualizarea cererii are ca scop aducerea unor matrice O-D, dezvoltate anterior, la nivelul prezent prin comparatia cu datele de trafic cele mai recente. Estimarea matricelor reprezinta procesul prin care numarul de calatorii, afectat / alocat unui arc (strada,sosea, autostrada, etc.), este ajustat astfel incat sa corespunda unor valori observate (numaratori clasificate de circulatie).

 Noile date ale matricei OD se calculează printr-o metodă iterativă bazată pe rutele calculate de la perechile individuale origine-destinație. Acest lucru este valabil pentru următoarele cazuri:

 • O matrice de cerere obținută empiric din datele unui sondaj care nu mai este de actualitate și trebuie actualizată, fără a efectua un nou sondaj (de origine-destinație). Actualizarea se bazează doar pe datele de recensământ
 • Scopul este de a calibra o matrice generată dintr-o rețea de transport folosind valorile fluxurilor de trafic măsurate
 • Scopul este de a îmbunătăți o matrice generată din date incomplete sau nesigure folosind valorile de trafic actuale, mai complete/ mai sigure.
 • Un sondaj conține distribuția distanței de călătorie, dar modelul nu reflectă datele la nivelul de precizie cerut
 • Funcționarea diferitelor programe de semaforizare zilnice

TFlowFuzzy rezolvă această problemă pentru transportul public si transportul privat. Actualizarea afectează matricea OD și se referă întotdeauna la volumul total.
Puteți combina următoarele date de sondaje și numărători clasificate de circulație:

 • volumele de trafic alocate pe link-uri
 • cererea de călătorie origine/ destinație pe zone
 • volumele de trafic la intersecții/noduri pe fiecare viraj în parte sau viraje principale la noduri principale (atâta timp cât acestea sunt definite)
 • volumele de trafic la nivel de „screenlines”
 • călătoriile pasagerilor de transport public
 • îmbarcarea /coborârea pasagerilor în stații
 • distribuirea de date skim, de exemplu distribuția distanței călătoriei
Demand modeling (Visem or EVA)

Visem demand calculation

Acest modul adițional de calcul a cererii de transport prin metoda Visem se bazează pe concatenarea de activități care creează un „program de mobilitate”. Populația este împărțită în ”grupuri de comportament” pentru lanțuri de călătorii tipice (de exemplu persoanele cu mașină proprie, elevi ,studenți etc).
Calculele efectuate cu modulul Visem, ia în considerare datele socio-demografice și de transport.
Visem calculează trei unități de lucru logice: generarea călătoriilor, distribuția călătoriilor și alegerea modului de transport. Pentru toate cele trei unități de lucru, calculele se bazează pe „grupurile de comportament omogen” și lanțuri de activități.

 

EVA demand calculation method

Metoda de calcul a cererii de trasport prin metoda EVA oferă o abordare alternativă pentru modelarea în 3 pași (generarea călătoriilor, distribuția călătoriilor și alegerea modului de transport) a modelului convențional de modelare în 4 pași. Dezvoltată de către Prof. Lohse ( Universitatea de Tehnologie din Dresden) acestă metodă este caracterizată printr-o varietate de caracteristici:

 • Metodă de echilibrare a diferențelor dintre traficul de origine și destinație. Dacă generarea și distribuția călătorilor sunt calculate în mod independent, de exemplu una după alta și separate una de cealaltă ca și în modelul standard în 4 pași, diferențele apar frecvent între traficul de origine și destinație a zonelor. Modulul EVA facilitează generarea și distribuția călătoriilor prin pași constrânşi pentru a compensa diferențele.
 • Calculul simultan de alegere a modului de transport și destinație: În modelul EVA ,distribuția călătoriei și alegerea modului de transport sunt efectuate simultan, de exemplu prin aplicarea unui model discret de matrici tridimensionale indexate în funcție de zona de origine, zona de destinație și modul de transport.
Tour based freight modeling

Tour based freight modeling

Acest modul adițional permite modelarea modelelor vehiculelor de marfă bazată pe tururi, de exemplu agricultură, construcții și servicii medicale, precum și diferite tipuri de vehicule (concepte de livrare), cum ar fi camioane, autoutilitare și mașini. Modelul cererii constă în două proceduri: generare și distribuție; urmată de calculul tururilor și matricelor de călătorie ulterioare.
Prima procedură este generarea și distribuția călătoriilor, care este similară cu calculele corespunzătoare ale modelului standard în 4 pași, dar cu unele extensii pentru modelarea interelațiilor între sectoare. Modelul nu acoperă o etapă de alegere a modului, deoarece segmentarea în tipuri de vehicule este o intrare. Rezultatele din această procedură sunt matrici de „comenzi” sau „joburi” între perechile origine-destinație.
A doua procedură este aceea în care sunt introduse în model caracteristici speciale ale traficului comercial. Această procedură grupează „comenzi” sau „locuri de muncă” cu același scop în tururi cu un singur vehicul într-o manieră agregată, macroscopică. Astfel, procedura transformă matricile de distribuție bazate pe ordine generate de prima procedură în tururi ale vehiculelor care sunt apoi transformate în matrice de declanșare pentru atribuire. Evaluarea internă a tururilor este determinată de algoritmul de economii, care este utilizat pe scară largă pentru optimizarea turului în industria logistică.

Emission calculation package

Environment module calculation of noise emissions RLS ´90

Modulul adițional calculează impactul asupra mediului, precum zgomotul și poluanții cauzați de transportul privat motorizat. Rezultatele sunt prezentate grafic sau tabelar. Pentru calcularea impactului asupra mediului sunt disponibile următoarele modele:

 • Calculul nivelurilor de emisii de zgomot conform RLS-90
 • Calculul emisiilor de poluare a aerului în conformitate cu factorii de emisie ai Oficiului Federal Elvețian pentru Mediu (FOEN)

 

Environment module pollution calculation HBEFA

Predicția emisiilor și consumului de combustibil în transportul rutier devine din ce în ce mai importantă pentru evaluarea politicilor de mediu și evoluțiile de infrastructură. Din februarie 2010, noul HBEFA (Manualul factorilor de emisie pentru transport rutier) este disponibil.
Găsiţi legislația cea mai strictă pentru trafic în orașe folosind acest modul pentru planificarea dumneavoastră.

Toll modelling

TRIBUT

Modulul TRIBUT conține o metodă specială de atribuire pentru transportul privat care ia în calcul taxarea rutieră. Abordările „convenționale” utilizează o valoare constantă de timp pentru a calcula taxarea rutieră. Costurile de bază (taxa rutieră) sunt apoi convertite în timp și pot fi aplicate direct metode de atribuire standard mono-criteriu. Contrar cu abordarea convențională, TRIBUT folosește o valoare de timp întâmplătoare. Prin urmare, TRIBUT calculează căutarea și alegerea traseului bazat pe două seturi separate de criterii: timp și costuri (bi-criteriu).
Acesta metodă este aplicată în Franța, în ultimii ani, pentru a evalua autostrăzile cu taxare finanțate din surse private. Spre deosebire de abordarea convențională, aceasta se caracterizează printr-o elasticitate a prețurilor mai realistă în ceea ce privește utilizarea drumurilor cu taxă.

PTV Visum Safety

Safety

Modulul Safety adaugă o dimensiune de siguranță rutieră pentru modelul de transport. Folosind modulul, veţi fi capabil de a importa și analiza datele privind accidentele.
Una dintre funcțiile sale este filtrarea datelor și oferă o imagine clară a acesteia în rețeaua de transport. Datorită Heatmap-ului, punctele negre ale accidentelor sunt disponibile și afișate în conformitate cu setările alese pentru acestea. Punctele negre pot fi generate și stocate manual sau automat pentru analize ulterioare . Accesând funcția de „Reporting” se primesc automat informații detaliate despre fiecare accident. Evaluarea permite să identifice asemănări între accidente și trage concluzii pentru planificarea traficului.

Timetable management package

Graphical timetable editor

Editorul grafic pentru graficele de circulație completează un tabel ce afișează o imagine optimă de ansamblu asupra stării de planificare curentă a rutei, precum și informații legate de rută:

 • Afișarea și prelucrarea tuturor rutelor selectate din graficului de circulație în diagrama timp-distanță sau distanță-timp
 • Afișarea uneia sau a mai multor linii, selectare stații, controlul de ordin de stații)
 • Afișarea rutelor diferite în funcție de anumite atribute (de exemplu zi, linie, tip de vehicul, operator, etc.)
 • Combinație inteligentă de tabele și afișare grafică pentru selectarea, inserarea, editarea și ștergerea de rute
 • Vizualizarea detaliilor suplimentare a rutelor,de ex. Numărul de pasageri pe secțiuni de rută (bazat pe misiuni), rezultatele automate a numărului de pasageri sau devierile între orele de plecare reale sau planificate
 • În diagrama de timp-distanța puteți arăta alocarea de rute individuale pe zone
 • Zonele pot fi afișate în diagrame de tip bară (Gantt charts) pentru editare interactivă

 

Calendar

Folosind modulul Calendar, puteți afișa și edita graficul de circulație săptămânal sau anual în PTV Visum.
Astfel zilele de funcționare ale serviciului de transport public sunt prezentate. De asemenea este posibilă afișarea unui serviciu specific în timpul săptămânii sau de a defini reglementări speciale pentru zilele de sărbătoare. În plus, atunci când importaţi date din graficul de circulație și programul de lucru, puteți transfera grafice de circulație complete.

 • Calendar săptămânal: puteți descrie cererea de călătorie și serviciul de Transport Public pentru fiecare zi a săptămânii, determina graficul zilnic pentru fiecare linie sau introduce un plan pentru fiecare zi.
 • Graficul de circulaţie anual: În modelul de rețea se poate specifica o perioadă ( de exemplu „zilnic” sau „Sat. 5/18/10”) pentru zilele de funcționare a serviciului.
Onboard survey

Passenger onboard survey and e-ticketing data

Monitorizarea pasagerilor, de obicei, nu include călătoria completă a pasagerilor în cadrul rețelei de transport public – mai ales în cazul pasagerilor care schimbă de mai multe ori vehiculul sau cei care merg pe jos între două stații pentru transfer. În general, următoarele date sunt colectate la urcarea în vehicul:

 • Stația de urcare pe linia monitorizată
 • Stația de coborâre pe linia monitorizată
 • Stația de urcare inițială a călătoriei
 • Staţia finală a călătoriei, dar și
 • Alte detalii de călătorie (de exemplu tipul de bilet, scopul călătoriei)

Modulul este folosit pentru a verifica și completa informațiile privind călătoria pasagerilor. Se bazează în primul rând pe modelare asistată de calculator a furnizării,monitorizării relevante și parametrii pentru reconstruirea datelor de călătorie incomplete sau pentru corectarea datelor da călătorie eronate. Din informațiile de rută și prin așa numita „asignare directă”, un fișier PTV Visum este creat. Acesta vă permite să efectuați toate procedurile obișnuite, ca de exemplu evaluarea traseului în funcție de numărul zonelor traversate, generarea matricelor de interogare si vizualizare a volumelor de pasageri în funcție de rute,stații și linii.

Line costing and revenue calculation

Line costing and revenue calculation

Modulul permite analiza nivelului eficienței și recuperarea costurilor pentru un sistem de transport public, al unităților sale de servicii și al liniilor de servicii. Rezultatele pot fi separate pe operatori și pe zonele de serviciu. Costurile sunt calculate bazate pe deplasarea vehiculului, utilizarea opririlor și traseelor cât și atributele generale specifice operatorului și tarifele respective.

Detailed line blocking

Detailed line blocking (necesita modulele adiționale  "line costing & revenue calculation" și "graphical timetable editor")

Modulul ”Detailed line blocking” extinde funcţionalitatea de bază a „Line blocking” oferite de modulul „Line Costing” .

 • Deplasarea vehiculului poate fi optimizată suplimentar prin alegerea dintr-un set de combinaţii de vehicule disponibile
 • Legăturile obligatorii pot fi modelate ca și relații anterioare sau ulterioare
 • Criterii secundare pot fi utilizate pentru o selecție sistematică între soluții la fel de bune

Cu acest modul se poate atribui tipuri de vehicule unei anumite călătorii. Pentru alegerea vehiculului, software-ul poate lua în considerare, de asemenea, volumul pasagerilor calculat în timpul deplasării sau pe baza datelor din sondaje precum şi capacitatea vehiculului de a asigura optimizarea cererii.
Notă: Modulele „Graphical timetable editor“ și „Line Costing“ sunt necesare pentru "Line blocking" și constituie baza pentru utilizarea modului „Detailed line blocking”.

Schematic line diagram

Schematic line diagram

Schematic line diagram (cunoscută și sub numele de „Grafic de circulație – Rețea - Grafic”) este utilizată pentru vizualizarea unei rețele de transport public și afișarea schematică a graficului de circulație din rețeaua de hărți furnizate de către mai multe organizații de transport public. Acest tip de afișaj susține planificarea furnizării transportului public oferind o privire de ansamblu asupra conexiunilor și rutelor. Parametrii grafici extinși, reprezentările tip bară și opțiunile de etichetare permit afișarea celor mai importante aspecte, cum ar fi frecvența, orele de plecare, tipul de serviciu, operatorii sau rezultatele model, adică capacitățile, volumele sau transferul fluxurilor într-un mod informativ și intuitiv.
Poziționarea inițială a stațiilor este susținută de algoritmi automați de poziționare, dar poate fi adaptat și manual. Modelul de date inteligent permite diferite aspecte ale unei rețea sau a unui grafic de circulație, minimizând astfel efortul pentru menținerea diagramei. Posibilitatea de a exporta graficul la SVG permite o trecere la alte departamente postprocesoare pentru informații despre clienți.

Distributed computing

Distributed Computing

Acest modul adițional permite distribuirea calculului procedurilor sau scenariilor selectate ale unui proiect în Visum pe mai multe noduri de calcul. Astfel, procedurile sau scenariile sunt evaluate simultan, făcând rezultatele mai rapide disponibile pentru analiză și evaluare.

Nodurile de calcul trebuie să fie conectate prin rețea și să necesite instalarea unor versiuni de Visum potrivite, licențiate, care sunt împachetate într-un grup de licențe. Calculul distribuit pe aceste noduri este controlat din vizualizarea proiectului deschisă într-una din instalarea Visum. Toate datele de intrare și rezultatele sunt transferate automat către / din nodurile de calcul. Este posibil să se limiteze disponibilitatea pentru calculul distribuit al nodurilor de calcul individuale la anumite ferestre de timp pentru a-și rezerva resursele în alte scopuri.

PTV Visum Engine

PTV Visum Engine

 

Pentru a valorifica pe deplin potențialul calculului distribuit, PTV oferă o nouă schemă de licență la costuri reduse pentru utilizarea exclusivă ca noduri de calcul în calculul distribuit. Prin urmare, astfel de licențe pot fi utilizate doar împreună cu o licență completă Visum cu modulul suplimentar „Distributed Computing”.

Interfețe

Public transport interface package

Timetable data from timetable information systems (HAFAS interface)

Prin interfața de import HAFAS pot fi importate date de rețea și graficele de circulaţie din sistemele HAFAS ( compania HaCon). Cu datele HAFAS poate fi creată atât o rețea nouă, dar se pot efectua și actualizări ale rețelelor deja existente.
Configurarea unei rețele cu datele din interfața HAFAS constă in doi pași:

 • Configurarea datelor de rețea și infrastructură (coordonate, rute, stații, operatori, etc.)
 • Configurarea graficelor de circulaţie (linii, rute, timpi de parcurs, etc.)

 

railML® import

Interfața permite importul de fișiere railML® în PTV Visum. Standardul railML® este dedicat Organizațiilor de căi ferate și include diverse aspecte precum grafice de circulaţie, infrastructura, material rulant, tehnologie de control și siguranță. Importul datelor în PTV Visum se axează pe informațiile privind grafice de circulaţie. Informațiile privind graficele de circulaţie și informațiile de bază cu privire la utilizarea vehiculelor sunt importate în rețeaua de Transport Public deja existentă, prin corespondenţa elementelor, (stații, etc.) și ID-urilor.

 

railML® export

railML Export generează un fișier xml în conformitate cu standardul railML versiunea 2.1. Fișierul generat conține date de rețea si grafice de circulație, precum și informații despre materialul rulant, ceea ce înseamnă ca sunt scrise doar schematic datele despre infrastructură, material rulant și grafice de circulație.

 

VDV 452 import

VDV452 este un format de date comun ASCII pentru descrierea datelor de transport public. Acesta suportă de exemplu, schimbul de date între diviziile operaționale și de planificare ale operatorilor de transport public. Importul VDV452 permite importul datelor de rețea şi grafice de circulaţie în PTV Visum. Mai mult, pot fi luate în considerare informațiile despre zonele de tarifare și orarul de operare. Adițional pot fi importate si blocuri de linii (inclusiv depouri, călătorii goale, sistemul traseelor de transport public și unități de vehicule).

 

VDV 452 export

În corespondență cu VDV452 Import, exportul VDV452 generează fişierele relevante în formatul VDV452 din datele de rețea și datele graficelor de circulație gestionate în PTV Visum, pentru schimbul de date cu alte sisteme.

 

Business Analysis Export (SVG) Export

Acest modul SVG vă permite să exportați vizualizarea rețelei curente într-un fișier grafic în format SVG (Scalable Vector Graphics). Fișierele rezultate sunt potrivite pentru partajarea rezultatelor modelului pe pagini web sau pentru prelucrarea ulterioara în instrumente externe.
Formatul *.svg este ideal ca format de schimb grafic și oferă numeroase avantaje în comparație cu alte formate grafice: scalabilitate fără pierderi de calitate, zoom rotativ si infinit, informații încorporate cu privire la obiecte, accesul interactiv la obiecte, manipularea prin script, animație.
Fișierele grafice în format *.svg pot fi importate din nou în PTV Visum ca și imagini de fundal.

 

MS SQL interface

Interfața MS SQL permite exportul de date ale obiectelor de rețea din PTV Visum într-o bază de date Microsoft SQL server sau importul de date în baza de date PTV Visum.