PTV Visum Logo - Caracteristici și facilități

Optima Planning API

Planificarea operațională PTV Optima ajută managerii de trafic, departamentele de poliție și companiile care trebuie să execute acțiunile tactice corecte pentru a evita blocajele pe o rețea ca efect al evenimentelor planificate. PTV Optima Planning simulează în timp (de exemplu, cu o zi înainte) efectele evenimentelor planificate și potențialele strategii de atenuare. API-ul este deja disponibil pentru majoritatea evenimentelor posibile, cum ar fi închiderea drumurilor, schimbarea semnalelor de trafic, reducerea capacității etc.

Optima Machine Learning Forecast

Optima Machine Learning Forecast (ML) ajută pe oricine care trebuie să aibă informații despre evoluția informațiilor despre trafic în timp real pentru următoarele 30 de minute. PTV Optima ML Forecast oferă clientului o funcționalitate de prognoză bazată pe măsurare, oferind prognoză numai pe segmente unde există date în timp real disponibile. ML Forecast este plasată între o aplicație Data Analytics și o predicție a traficului bazată pe modelele de trafic. În acest fel, clientului i se poate oferi o abordare de construire treptată a funcționalității, treptat, în termeni de funcționalitate și costuri. Unele dintre caracteristicile sale sunt:

arrow Funcționează fără model
arrow Funcționează bine cu evenimente de trafic recurente zilnice (de exemplu, blocaje tipice de trafic la ora de vârf)
arrow Mai rapid de implementat decât o predicție de trafic bazată pe modele de trafic
arrow Forecast ML poate ajuta Prognoza pe termen scurt și va avea ca rezultat o îmbunătățire a funcției de propagare și predicție a rețelei.

Optima
Proces tehnic pentru Forecast ML