module Visum

 

Module standard

GIS interface for Shape file export

Fișierele de tip "Shape" (*.shp) sunt utilizate în majoritatea sistemelor GIS. Formatul de date este potrivit pentru schimbul de date între Fișierele Shape și conțin obiecte de rețea precum puncte, legături (arce) sau poligoane (suprafețe). Doar un singur tip de obiect poate fi conținut într-un fișier Shape. La importarea acestor fisiere, informațiile conținute sunt citite în rețeaua de lucru PTV Visum.

 

EMME import

Interfața de import permite citirea fișierelor ce conțin setări și date realizate în aplicația software Emme (fișiere de tipul *.emme). Setările și datele Emme sunt citite conform proiectului realizat în Emme. Următoarele fișiere EMME pot fi importate în PTV Visum:

EMME/2 data file
EMME/2 modes
EMME/2 Network
EMME/2 Turns
EMME/2 Vehicles
EMME/2 Transit Lines
EMME/2 trip tables

Pot fi importate doar datele de rețea. Parametrii de procedură nu sunt importați. Formatul EMME/3 nu este acceptat.

 

CUBE import

Funcționalitatea CUBE Import permite importarea următoarelor obiecte de rețea - noduri, zone, legături (arce), rute și linii de Transport Public. În plus, pot fi citite atribute pentru viraje, cum ar fi penalitățile și virajele interzise. Fișiere obligatorii:
1) Fișiere ASRI shp pentru noduri (include fișiere shx, dbf)
2) Fisiere ESRI shp pentru linii de transport public (include fișiere shx, dbf).

Fișiere suplimentare (opțional):
1) fișier text ASCII pentru penalitățile de timp și virajele interzise
2) Fișier Cube PuT line (*.lin) în format ASCII (numerele nodurilor marchează punctele de staționare, unde este permisă îmbarcarea și debarcarea pasagerilor).

 

Google Transit import

PTV Visum are integrată această funcționalitatea pentru importul rețelelor de transport public și graficelor de circulație în format GTFS (https://developers.google.com/transit/gtfs/). De asemenea,PTV Visum permite exportul datelor de transport public în format GTFS printr-o procedură încorporată. Pe lângă datele definite în câmpurile standard, pot fi exportate și atributele definite de utilizator ale obiectelor de transport public. Exportul poate fi limitat la secțiunile active de călătorie ale vehiculului și la toate obiectele conexe.

 

SATURN import

În PTV Visum se pot importa date de rețea care au fost create și furnizate în aplicația software SATURN. Visum acceptă importarea fișierelor SATURN versiunea 10.8. Schimbul de date pentru matricele de cerere intre Visum si SATURN se poate face doar prin fișiere text (de ex. *.Csv). Fișierele SATURN sunt de forma *.dat, si pot conține doar date centrale și legături către fișiere încorporate (de exemplu, cu $ include) care au următoarele formate: *.cen, *.buf, *.ban, *.cor, *.bus sau *.plb.

 

TransCAD import

Cu acest modul se pot importa din aplicația software TransCAD următoarele obiecte de rețea: noduri, zone, legături (segmente de circulație rutieră), viraje, conectori și linii de transport public (PuT). Importarea liniilor PuT are nevoie de o editare manuală, din cauza diferențelor dintre modelele de date dintre TransCAD și Visum.
Interfața de import are nevoie de următoarele tipuri de fișiere, care pot fi exportate din TransCAD:
- fișiere de tip ESRI pentru topologia și geometria rețelei.
- ASCII / TXT pentru viraje.

Fișiere necesare:
1) ESRI shp care conține noduri (inclusiv fișiere shx, dbf).
2) ESRI shp care conține link-uri/segmente circulație  (inclusiv fișiere shx, dbf).

Fișiere opționale:
1) Fișier ASCII care conține penalizările virajelor sau virajele blocate/nepermise
2) Fișier ESRI shp care conține stații și stații fizice pentru transportul public (inclusiv fișiere shx, dbf) [Necesar pentru importarea datelor PuT]
3) Fișier ESRI shp care conține sistemele rutelor de transport public (inclusiv fișiere shx, dbf) [Necesar pentru importarea datelor PuT]

 

PTV Vissim interface

Pentru exportul de date în PTV Vissim, se poate salva datele rețelei Visum ca o rețea abstractă într-un fișier *.anm. Rutele și matricele de cerere pot fi salvate într-un fișier de rută  in format *.anmRoutes. Ambele tipuri de fișiere pot fi stocate în format XML. Pentru importul în Vissim, citirea infomațiilor din PTV Visum se poate realiza pe cale statică sau dinamică. În timpul exportului ANM ale unei rețele Visum care conține o proiecție, proiecția este de asemenea scrisă în fișierul ANM, astfel încât poziția geografică a datelor în Vissim să fie cunoscută. Acest lucru vă permite să afișați hărți de fundal.

 

Subnetwork generator

Acest modul permite generarea de subrețele cu matricele de cerere parțiale corespunzătoare. Se poate selecta doar o zonă dintr-un oraș pentru o analiză mai detaliată, de exemplu. O subrețea mai mică vă oferă o imagine de ansamblu mai bună asupra elementelor din rețea și a relațiilor acestora, iar procedurile sunt calculate mai rapid.

 

 

Background Graphics

Imaginile de fundal în formate grafice acceptate de PTV Visum pot fi scalate cu ușurință de către utilizator și plasate acolo unde este necesar în rețeua de transport. Aceasta înseamnă că poziția și dimensiunea sunt determinate prin coordonate virtuale modificabile. Pot fi inserate mai multe imagini de fundal, iar ordinea lor de afișare poate fi modificată de utilizator. Formatele grafice vectoriale  de tip  *.shp sau *.dxf, precum și grafică raster, de ex. *.jpg, *.bmp sau *.sid sunt acceptate de PTV Visum.

 

DXF Export

Prin export DXF se poate salva un fișier grafic .dxf ce conține afișarea curentă a rețelei de transport. Acest tip de fișier se poate deschide într-un program extern de grafică pentru editare ulterioară. Fișiere DXF pot fi importate în PTV Visum și se pot utiliza ca imagine de fundal. De asemenea, se mai pot exporta următoarele elemente sub formă de fișiere *.dxf: graficele de circulație (forma grafică), diagrama tim-spațiu a controlerelor de semaforizare, afișarea transferurilor pentru serviciile regulate de transport public, diagramele schematice și blocurile liniilor de transport public.

 

User Interface PrT

Interfața utilizator pentru transport privat (PrT)  permite simularea și analiza separată a diferitelor sisteme de transport PrT (mașini, HGV, biciclete), calcularea matricelor pentru timpii de călătorie, distanțe călătorie etc.

 

User Interface PuT

Interfața utilizator pentru transport public (PuT) permite simularea transportului public, definirea matricelor de cerere destinate PuT, distribuirea de date, de exemplu distribuirea distanței de călătorie, timpii de călătorie etc.

 

COM Interface

Cu ajutorul fișierelor script aveți acces la datele și funcționalitățile Visum prin interfața Component Object Model (COM). Referința COM conține documentația de referință pentru aplicația COM în limba engleză. Documentul "Introduction to the Visum-COM API" în engleză conține, printre altele, o introducere în programarea COM, posibilitățile de extindere a Visum folosind interfața COM și exemple Visum.

 

Count Locations

Count Locations marchează poziția geografică a locațiilor de măsurare a traficului și amplasare a senzorilor.  O locație de măsurare a traficului este identificată de un număr unic. În afară de atributele pentru cod și nume, această locație are întotdeauna o poziție pe un link/secțiune de drum și este descrisă de ID-ul link-ului respectiv (atributele From Node și To Node), precum și o poziție relativă. Acesta este un număr cuprins între 0.0 și 1.0 și descrie locul unde se află locația de măsurare pe secțiunile de drum, fiind indicată și direcția pe acestă secțiune.  Coordonatele locației de numărare a traficului sunt disponibile ca atribut calculat; acestea sunt calculate din coordonatele link-ului și poziția pe acest link.

 

3D Visualisation

Parametrii grafici utilizați în editorul de rețea pentru toate obiectele de rețea se pot vizualiza și în 3D. Acest lucru permite să combinați parametrii grafici definiți în editorului de rețea cu elemente 3D.

 

Managed Lanes

 

Funcționalitatea "Managed Lanes" este utilizată pentru definirea tuturor vehiculelor care aparțin unui subgrup de transport care circulă pe o secțiune de drum/autostradă cu taxare rutieră. Efectele secțiunilor de drum cu taxare rutieră pot fi simulate și evaluate în PTV Visum. 

 

 

Module adiționale

Simulation-based assignment (SBA)

Alocarea cererii de transport bazată pe simulare (SBA) este o metodă de alocare dinamică în care sunt luate în considerare schimbările temporale ale cererii și ofertei de transport. Metoda este potrivită în special pentru aplicațiile operaționale în care suprasaturarea și coada în intersecții la drumurile adiacente sunt prezente în majoritatea zonelor din rețeaua de transport în momente diferite și în locuri diferite. O caracteristică esențială a acestei metode este utilizarea unei simulări pentru procesul de încărcare a rețelei, adică impedanțele din rețea sunt actualizate luând în considerare vehiculele individuale care se deplasează prin rețea. Întârzierile la nivelul intersecțiilor sunt calculate pe baza controlului și a geometriei detaliate a nodurilor.

 

Junction modeling package

´ Intersection capacity analysis(ICA)

În PTV Visum, evaluarea detaliată a performanței intersecției este asigurată prin modulul ICA ( Intersection Capacity Analysis) care include procedurile Manualului US Highway Ca-pacity Manual (HCM) pentru a calcula indicatorii de performanță ai intersecției.
Modulul ICA include un model complex de intersecție care reflectă cele mai bune practici în analiza ingineriei traficului. Modulul ICA ia în considerație interdependențe între volumele de trafic care virează într-o intersecție și prin urmare oferă rezultate mai realiste ale capaci-tații intersecției și analiza întârzierilor. Modulul suportă calcule ICA cu privire la HCM 2000 si HCM 2010. Rezultatele calculului sunt livrate într-un raport creat automat care listează rezultatele detaliate de calcul pentru fiecare nod. O privire de ansamblu suplimentară asu-pra celor mai importanți parametri ai tuturor nodurilor din rețea facilitează analiza.

 

´ Junction editor

Editorul permite modelarea tuturor detaliilor unei intersecții, într-o singură repre-zentare, de la atribuirea nodului și virajelor, până la intersecția completă. Pentru diferitele aspecte ale intersecției sunt disponibile următoarele reprezentări:

 • Noduri: arată atributele nodurilor de bază și fluxul mare de circulație
 • Rute: arată atributele tuturor rutelor, de exemplu numărul benzilor sau orientarea geo-grafică
 • Viraje: prezintă atributele macroscopice pentru toate virajele
 • Geometrie: Model pentru geometria nodului, inclusiv benzile de sens și virajele
 • Timpii de semaforizare: arată timpii de semaforizare pentru controlerele de semaforizare pe bază de grup sau pe bază de etapă . Reprezentările“ Nod“, „Rută“ și „Viraje“ sunt in-tegrate în PTV Visum și înlocuiesc fostele dialoguri ”Editare nod” și ”Editare viraj”. Re-prezentările geometrice și timpii de semaforizare sunt disponibili numai în editorul „Junction”
Traffic engineering package

´ Vissig

Administrează şi derulează programe pentru controlul semafoarelor cu timp fix. Vissig permite accesarea rapidă și ușoară a fiecărui element cu privire la controlerele de semaforizare. Acesta poate fi folosit pentru a defini controlere care pot fi salvate printr-un fișier extern (*format .sig). Aceste fișiere pot fi importate din PTV Visum în PTV Vissim sau invers.
Editorul grafic al moduluuli Vissig simplifică prelucrarea și modificarea controlerelor. Planurile de timp ale controlerelor de semaforizare se pot edita rapid în interfața Vissig.
Alte caracteristici importante ale modulului Vissig prevăzute în PTV Visum și PTV Vissim sunt:

 • Managementul diferitelor matrici și programe de semaforizare
 • Editarea timpilor si fazelor de semaforizare
 • Optimizarea timpului de verde
 • Funcționarea diferitelor programe de semaforizare zilnice

 

´ Signal offset time-optimization

În plus față de optimizarea timpului de verde și definirea timpilor pentru controlerele de semaforizare individuale (SC), PTV Visum oferă, de asemenea, o modalitate de coordonare a mai multor controlere de semaforizare prin ajustarea timpilor offset.
Mai concret, optimizarea timpilor offset ale controlerului de semaforizare are rolul de a coordona programele de timp ale semafoarelor pentru intersecţiille semaforizate învecinate, în așa fel încât timpul total de așteptare pentru toate vehiculele este menţinut la minimum. Coordonarea nodurilor cu controlere de semaforizare de-a lungul unui coridor are scopul de a permite vehiculelor să treacă pe verde la toate intersecțiile semaforizare pe această secțiune (“sistem progresiv de semaforizare“). Pentru a efectua optimizarea timpului de offset este necesară modelarea nodurilor în detaliu, inclusiv sistemul lor de control al semafoarelor.

Emission calculation package

´ HBEFA

Predicția emisiilor și consumului de combustibil în transportul rutier devine din ce în ce mai importantă pentru evaluarea politicilor de mediu și evoluțiile de infrastructură . Din februarie 2010, noul HBEFA (Manualul factorilor de emisie pentru transport rutier) este disponibil.

´ Environment module calculation of noise emissions RLS ´90

Modulul adițional PTV Visum de emisii calculează impactul asupra mediului, cum ar fi zgo-mot și emisiile cauzate de transportul privat motorizat. Rezultatele sunt prezentate grafic sau tabelar. Pentru calcularea impactului asupra mediului sunt disponibile următoarele modele:

 • Calcularea nivelului de emisii de zgomot conform RLS-90
 • Calcularea emisiilor de poluare în aer în conformitate cu factori de emisii a Institutului Federal Elvețian pentru Mediul (FOEN)

 

Matrix estimation

Acest modul permite consolidarea matricelor de călătorie ale transportului public și transportului privat folosind numărul de date și valorile de referință. Noile date ale matricei se calculează printr-o metodă iterativă bazată pe rutele calculate de la perechile individuale origine-destinație. Acest lucru este pentru următoarele cazuri:

 Noile date ale matricei OD se calculează printr-o metodă iterativă bazată pe rutele calculate de la perechile individuale origine-destinație. Acest lucru este valabil pentru următoarele cazuri:

 • O matrice de cerere obținută empiric din datele unui sondaj este învechită și trebuie actualizată, fără a efectua un nou sondaj (de origine-destinație). Actualizarea se ba-zează doar pe datele de recensământ
 • Scopul este de a calibra o matrice generată dintr-un model de rețea de transport folo-sind numărului de date de volum
 • Scopul este de a îmbunătăți o matrice generată din date incomplete sau nesigure folo-sind numărul de date de volum actuale , mai complete/ mai sigure.
 • Un sondaj conține distribuirea distanței de călătorie, dar modelul nu reflectă datele la nivelul de precizie cerut

Există două metode disponibile pentru a rezolva această problemă pentru transportul public și privat: TFlowFuzzy și metoda celor mai mici pătrate (Least Squares). Actualizarea afectează matricea cerere și se referă la volumele totale.
Puteți combina următoarele numere si date din sondaje:

 • volumele rutelor
 • cererea de origine/ destinație a călătoriei pe zone
 • volumele de viraj la noduri sau viraje principale la noduri principale (atâta timp cât aces-tea sunt definite)
 • volumele „screenlines”
 • călătorii pentru pasagerii transportului public
 • îmbarcarea /coborârea pasagerilor în stații
 • distribuirea de date, de exemplu distribuirea distanței de călătorie

 

EVA demand calculation method

Metoda de calcul oferă o abordare alternativă pentru trei etape (generarea călătoriei, distribuirea călătoriei și alegerea modului de transport) a modelului convențional de planificare a traficului în 4 etape. Dezvoltat de către Prof. Lohse ( Universitatea de Tehnologie din Dresden) acest model este caracterizat printr-o varietate de caracteristici:

 • Metodă de echilibrare a diferențelor dintre origine și destinație în trafic. Dacă generarea și distribuirea călătoriei sunt calculate în mod independent, de exemplu una după alta si se-parate una de cealaltă ca și în modelul standard cu 4 etape, diferențele apar frecvent între traficurile de origine și de destinație a zonelor. Modelul EVA facilitează generarea și distri-buția prin pași constrânși pentru a compensa diferențele.
 • Calculul simultan de alegere a destinației si alegere a modului de transport În modelul EVA ,distribuția călătoriei și alegerea modului sunt efectuate simultan, de exemplu prin aplicarea unui model discret de matrici tridimensionale indexate în funcție de zona de origine, zona de destinație și modul de transport.

 

Tour-based demand model (Visem)

Acest model se bazează pe concatenarea de activități care creează un „program de mobili-tate” . Populația este împărțită în ”grupuri de comportament” pentru lanțuri de călătorii tipice ( de exemplu persoanele cu mașină proprie,elevi,studenți etc).
Calculele efectuate cu modulul Visem, ia în considerare probleme de politică socio-demografice și de transport.
Visem calculează trei unități de lucru logice: generarea călătoriei, distribuția călătoriei și alegerea modului. Pentru toate cele trei unități de lucru, calculele se bazează pe „grupurile de comportament omogen” și lanțuri de activități.

 

Activity based demand model (ABM)

ABM (activity-based model) reprezintă un model de cerere dezagregată. În ABM, accentul se pune pe persoane individuale și pe mobilitatea acestora. ABM sunt modele de cerere microscopice în care deciziile de mobilitate ale tuturor persoanelor sunt simulate individual ca alegeri discrete secvenţial. Deciziile depind de caracteristicile indivizilor. Ca urmare, se calculează planurile zilnice ca secvență de execuție a activității. Planurile zilnice conțin informații despre activități, de ex. orele de începere, duratele și locațiile, precum și despre călătorii, inclusiv alegerea modului.
În ciuda unei înțelegeri generale similare a acestor modele și a existenței lor de-a lungul anilor, nu a apărut nicio structură comună care să fie utilizată ca standard general acceptat. Prin urmare, PTV Visum nu oferă nicio funcționalitate standardizată corespunzătoare. Modelele de decizie sunt programate de utilizator conform propriilor idei. În instalarea aplicației PTV Visum este inclus un exemplu python complet programat, care a fost creat în cooperare cu PTV și SBB (Swiss Federal Railways). Exemplul acoperă calculul modelului exemplu, descrierea ABM și explicația codului pentru programul utilizat.
Modulul include extinderea modelului de date pentru datele de intrare și de ieșire, precum și forme tipice de afișare grafică care sunt necesare pentru analiza rezultatelor ABM.

 

Tour-based freight demand model

Acest modul adițional permite modelarea vehiculelor din diferite sectoare economice, de exemplu agricultură, construcții și asistență medicală, și diferite tipuri de vehicule (concepte de livrare), cum ar fi camioane, camionete și mașini. Modelul cererii constă din două proceduri: generare și distribuție; urmată de calculul călătoriilor și matricelor de cerere.
Prima procedură este generarea și distribuția călătoriei, care este similară cu calculele corespunzătoare ale modelului standard în 4 pași, dar cu unele extensii pentru modelarea interrelațiilor dintre sectoare. Modelul nu acoperă o etapă de alegere a modului, deoarece segmentarea în tipuri de vehicule este un input. Rezultatele acestei proceduri reprezinta matricele de „Orders” sau „Jobs” între perechile origine-destinație.
A doua procedură este aceea în care sunt introduse în model caracteristici speciale ale traficului comercial. Această procedură grupează „Orders” sau „Jobs” cu același scop de călătorie cu un singur vehicul într-o manieră agregată, macroscopică. Astfel, procedura transformă matricilegenerate de prima procedură  care sunt apoi transformate în matrice de declanșare pentru atribuire. Evaluarea internă a tururilor este determinată de algoritmul de economii, care este utilizat pe scară largă pentru optimizarea turului în industria logistică.

 

Toll modelling

Modulul TRIBUT conține o metodă specială de atribuire pentru transportul privat care ia în calcul taxarea rutieră. Abordările „convenționale” utilizează o valoare constantă de timp pentru a calcula taxarea rutieră. Costurile de bază (taxa rutieră) sunt apoi convertite în timp și pot fi aplicate direct metode de atribuire standard mono-criteriu. Contrar cu abordarea convențională, TRIBUT folosește o valoare de timp întâmplătoare. Prin urmare, TRIBUT calculează căutarea și alegerea traseului bazat pe două seturi separate de criterii: timp și costuri (bi-criteriu).
Acesta metodă este aplicată în Franța, în ultimii ani, pentru a evalua autostrăzile cu plată finanțate din surse private. Spre deosebire de abordarea convențională, aceasta se carac-terizează printr-o elasticitate a prețurilor mai realistă în ceea ce privește utilizarea drumurilor cu taxă.

 

Safety

Modulul Safety asigură siguranța rutieră pentru modelul de transport. Folosind acest modul se pot importa și analiza datele despre accidente.
Una dintre funcțiile sale este filtrarea datelor și oferirea unei imagini clare de ansamblu asupra rețelei de transport. Datorită Heatmap-ului, punctele negre ale accidentelor sunt disponibile și afișate în conformitate cu setările alese pentru acestea. Punctele negre pot fi generate și stocate manual sau automat pentru analize ulterioare. Accesând funcția de „Reporting” se primesc automat informații detaliate despre fiecare accident. Evaluarea pe grup permite compararea accidentelor și se pot trage concluzii pentru planificarea traficului.

 

Graphical timetable editor

Editorul grafic al graficelor de circulație completează un tabel ce afișează o imagine optimă de ansamblu asupra stării de planificare curentă a rutei, precum și informații legate de rută:

 • Afișarea și prelucrarea tuturor rutelor selectate din graficului de circulație în diagrama timp-distanță sau distanță-timp
 • Afișarea uneia sau a mai multor linii, selectare stații, controlul de ordin de stații
 • Afișarea rutelor diferite în funcție de anumite atribute ( de exemplu zi, linie, tip de vehi-cul, operator, etc.)
 • Combinație inteligentă de tabele și afișare grafică pentru selectarea, inserarea, editarea și ștergerea de rute
 • Vizualizarea detaliilor suplimentare a rutelor, de ex. Numărul de pasageri pe secțiuni de rută (bazat pe misiuni), rezultatele automate a numărului de pasageri sau devierile între orele de plecare reale sau planificate
 • În diagrama de timp-distanța puteți arăta alocarea de rute individuale pe zone
 • Zonele pot fi afișate în diagrame de tip bară (Gantt charts) pentru editare interactivă

 

Calendar

Folosind modulul Calendar, se poate afișa și edita graficul de circulație săptămânal sau anual în PTV Visum.
Astfel zilele de serviciu sunt prezentate. De asemenea este posibilă afișarea unui serviciu specific în timpul săptămânii sau de a defini reglementări speciale pentru zilele de sărbă-toare. În plus, atunci când importați date din graficul de circulație și programul de lucru , puteți transfera grafice de circulație complete.

 • Calendar săptămânal: puteți descrie cererea de călătorie și serviciul de Transport Public pentru fiecare zi a săptămânii, determina graficul zilnic pentru fiecare linie sau introduce un plan pentru fiecare zi.
 • Graficul de circulație anual: În modelul de rețea se poate specifica o perioadă ( de exemplu „zilnic” sau „Sat. 5/18/10”) pentru zilele de serviciu.

 

Mobility Sharing

Acest modul permite modelarea sistemelor de vehicle sharing (de exemplu, Car- or bike sharing) într-un model de transport macroscopic. În consecință, se pot răspunde întrebărilor despre planificarea, dimensionarea și utilizarea sistemelor de vehicle sharing. Acest sistem este modelat ca o extensie a distribuirii bazate pe grafice de circulație și, ca atare, ia în considerare părțile de traseu și transferurile între sistemele de sharing și furnizarea clasică de transport public. Pot fi modelate trei tipuri diferite de sisteme sharing:

 • Sisteme legate de stație ca sistem unidirecțional, adică alegerea liberă a stației de întoarcere
 • Sisteme legate de stație ca sistem dus-întors, adică stația de întoarcere corespunde stației de închiriere
 • Sisteme Free floating
Rezultatele procedurii sunt disponibile ca segmente de traseu cu transport public. Prin urmare, varietatea de evaluări pentru transportul public cu PTV Visum poate fi utilizată pentru a evalua impactul asupra sistemului sharing.

 

Ride Pooling

Modulul Ride Pooling poate fi folosit pentru a modela sisteme de Ride Sharing în care cererile individuale de călătorie sunt deservite de operatorul unui sistem de Ride Sharing. Operatorul grupează cererile de călătorie și optimizează călătoriile vehiculelor. Spre deosebire de călătoriile convenționale cu taxiul, pasagerii serviciului de Ride Sharing pot împărți vehiculul pentru anumite părți ale călătoriei lor și pot accepta ocolurile în călătorie. În cadrul unui model macroscopic pot fi definiți următorii pași: generarea cererilor de călătorie din matrice de cerere și procesul de planificare a călătoriei cu parametri predefiniți pentru furnizarea serviciului. Rezultatul calculului include, pe de o parte, traseele pasagerilor (PT paths), iar pe de altă parte călătoriile vehiculelor ca trasee PrT. Outputul permite o analiză atât din punctul de vedere al pasagerului, cât și din punctul de vedere al operatorului. Din perspectivă operațională, este posibilă analiza și utilizarea unui parc de vehicule electrice și cerințele respective pentru infrastructura de încărcare.
În cadrul unei simulări intermodale, o combinație de transport public și alocarea bazată pe graficele de circulație, serviciile de ride sharing pot fi utilizate în combinație cu serviciile clasice de furnizare de transport public. În acest caz, modulul Ride Pooling poate fi utilizat pentru a evalua și analiza călătoriile vehiculelor.
Cererea de ride sharing poate fi determinată și într-un model de cerere. Matricele skim necesare pentru calcul pot fi derivate din rezultatele planificării acestui serviciu. În plus, este posibilă modelarea și analiza interdependenței dintre cererea și calitatea ofertei a sistemului de ride sharing.

 

Onboard survey

Monitorizarea pasagerilor, de obicei, nu include călătoria completă a pasagerilor în cadrul rețelei de transport public – mai ales în cazul pasagerilor care schimbă de mai multe ori vehiculul sau cei care merg pe jos între două stații pentru transfer. Următoarele date sunt colectate la urcarea în vehicul:

 • Stația de urcare pe linia de transport public monitorizată
 • Stația de coborâre pe linia de transport public linia monitorizată
 • Stația inițială a călătoriei
 • Stația finală a călătoriei, dar și
 • Alte detalii de călătorie (de exemplu tipul de bilet, scopul călătoriei)

Modulul este folosit pentru a verifica și completa informațiile privind călătoria pasagerilor de transport public. Se bazează în primul rând pe modelare asistată de calculator a furnizării, monitorizării relevante și parametrii pentru reconstruirea datelor de călătorie incomplete sau pentru corectarea datelor de călătorie eronate. Din informațiile de călătorie și prin așa numita „asignare directă”, un fișier PTV Visum este creat. Acesta vă permite să efectuați toate procedurile obișnuite, ca de exemplu evaluarea traseului în funcție de numărul zonelor traversate, generarea matricelor si vizualizare a volumelor de pasageri în funcție de rute, stații și linii.

 

Line costing and revenue calculation

Acest modul permite analizarea eficienței și a nivelului de recuperare a costurilor a unui sistem de transport public. Rezultatele pot fi separate de operatori și zonale serviciului. Costurile sunt calculate în funcție de desfășurarea vehiculului, utilizarea stațiilor și a rutelor, precum și pe atributele generale, specifice operatorului și tarifele respective.
Veniturile sunt estimate din distribuția pasagerilor folosind rezultatele simulării și pe baza unei structuri tarifare simplificate sau detaliate. Un element esențial al calculului costurilor este estimarea numărului de vehicule pentru transportul public. Modulul conține funcția "line blocking"(programarea vehiculului) care permite calcularea blocurilor pe un grafic de circulatie dat și reguli definite de utilizator, cum ar fi:

 • Luarea în considerare a depozitelor și a capacităților acestora
 • Determinarea relocarii vehiculului
 • Luarea în considerare a elementelor specifice călătoriei, cum ar fi timpul de pregătire și finalizare a vehiculului, precum și elemente specifice blocului, cum ar fi realimentarea și curățarea vehiculelor.
 • Reguli pentru conectarea călătoriilor

Combinarea acestui modul cu modulul adițional "Calendar" permite o analiză detaliată a eficienței costurilor luând în considerare diferite zile de funcționare a transportului public

 

Detailed line blocking

Modulul ”Detailed line blocking” extinde funcţionalitatea de bază pentru „Line blocking” oferite de modulul „Line Costing” .

 • Deplasările vehiculelor de transport public pot fi optimizate suplimentar prin alegerea unui set de combinații de vehicule disponibile
 • Legăturile obligatorii pot fi modelate ca și relații anterioare sau ulterioare
 • Criterii secundare pot fi utilizate pentru o selecție sistematică între soluții la fel de bune

Cu acest modul se poate aloca tipuri de vehicule unei anumite călătorii. Pentru alegerea vehiculului, software-ul poate lua în considerare, de asemenea, volumul pasagerilor calculat în timpul deplasării sau pe baza datelor din sondaje precum şi capacitatea vehiculului de a asigura optimizarea cererii.
Notă: Modulele „Graphical timetable editor“ și „Line Costing“ sunt necesare pentru "Line blocking" și constituie baza pentru utilizarea modului „Detailed line blocking”.

 

Schematic line diagram

Modulul adițional "Schematic line diagram" este utilizat pentru vizualizarea rețelelor de transport public și graficelor de circulație într-un format schematic cunoscut in general de hărțile rețelelor furnizate de multe organizații de transport public. Acest tip de format schematic sprijină planificarea transportului public, oferind o privire de ansamblu rapidă asupra conexiunilor, rutelor  și liniilor de transport public.

Parametrii grafici extinși, reprezentările tip bară și opțiunile de etichetare permit afișarea celor mai importante aspecte precum frecvența, orele de plecare, tipul de serviciu, operatorii sau rezultatele modelului precum capacitățile, volumele pasagerilor sau fluxurile transferurilor într-un mod informativ și intuitiv.
Poziționarea inițială a stațiilor este susținută de algoritmi automați de poziționare, dar poate fi adaptată și manual. Modelul de date permite diferite aspecte ale unei rețea sau a unui grafic de circulație, minimizând astfel efortul de menținere a diagramei. Posibilitatea de a exporta diagrama schematică a liniilor de transport public în format SVG permite o trecere la alte departamente postprocesoare pentru informații despre clienți.

 

Distributed Computing

Acest modul adițional permite distribuirea calculului procedurilor sau scenariilor selectate ale unui proiect în Visum pe mai multe noduri de calcul. Astfel, procedurile sau scenariile sunt evaluate simultan, făcând ca rezultatele să fie mai rapide și disponibile pentru analiză și evaluare.

Nodurile de calcul trebuie să fie conectate prin rețea și necesită instalarea unor versiuni compatibile cu licență ale Visum, care sunt incluse într-un grup de licențe. Calculul distribuit pe aceste noduri este controlat din vizualizarea proiectului deschisă în Visum. Toate datele de intrare și rezultatele sunt transferate automat către/de la nodurile de calcul. Este posibil să se limiteze disponibilitatea pentru calcularea distribuită a nodurilor de calcul individuale la anumite ferestre de timp pentru a-și rezerva resursele pentru alte scopuri.

PTV Visum Engine
 

Pentru a valorifica pe deplin potențialul calculului distribuit, PTV oferă o licență specială la costuri reduse pentru utilizarea exclusivă ca noduri de calcul în calculul distribuit. Prin urmare, astfel de licențe pot fi utilizate doar împreună cu o licență completă Visum care conține modulul adițional „Distributed Computing”.

Interfețe

Public transport interface package

´ Timetable data from timetable information systems (HAFAS interface)

Prin interfața HAFAS pot fi importate date de rețea și grafice de circulație din sistemele HAFAS (HaCon GmbH). Cu datele HAFAS poate fi creată o rețea de transport public, dar se pot efectua și actualizări ale rețelelor deja existente.

Configurarea unei rețele de transport public cu datele importate din interfața HAFAS constă în următorii pași:

 • Configurarea datelor de rețea și infrastructură (coordonate, străzi (legături) rutiere, rute, stații, operatori, etc.)
 • Configurarea graficelor de circulație (linii de transport public, rute, timpi de călătorie, etc.)

 

´ railML® import

Interfața permite importul de fișiere railML® în PTV Visum. Standardul railML® este dedicat Organizațiilor de căi ferate și include diverse aspecte precum grafice de circulație, infrastructura, material rulant, tehnologie de control și siguranță. Importul datelor în PTV Visum se axează pe informațiile referitoare la graficele de circulație. Informațiile privind graficele de circulație și informațiile de bază cu privire la utilizarea vehiculelor sunt importate în rețeaua de Transport Public deja existentă, prin corespondența elementelor, (stații, etc.) și ID-urilor.

 

´ railML® export

railML Export generează un fișier xml în conformitate cu standardul railML versiunea 2.1. Fișierul generat conține date de rețea si grafice de circulație, precum și informații despre materialul rulant, ceea ce înseamnă ca sunt scrise doar schematic datele despre infrastructură, material rulant și grafice de circulație.

 

´VDV 452 import

VDV452 este un format de date comun ASCII pentru descrierea datelor de transport public. Acesta suportă de exemplu, schimbul de date între diviziile operaționale și de planificare ale operatorilor de transport public. Importul VDV452 permite importul datelor de rețea şi grafice de circulație în PTV Visum. Mai mult, pot fi luate în considerare informațiile despre zonele de tarifare și orarul de operare a transportului public. Adițional pot fi importate si date adiționale pentru liniile de transport public (inclusiv depouri, călătorii goale, sistemul traseelor de transport public și tipurile de vehicule folosite pentru călătorii).

 

´VDV 452 export

În corespondență cu VDV452 Import, exportul VDV452 generează fişierele relevante în formatul VDV452 pentru exportul datelor de rețea ale transportului public și datele graficelor de circulație, pentru schimbul de date cu alte sisteme.

 

BUSINESS ANALYSIS EXPORT (SVG) EXPORT

Acest modul SVG permite exportul rețelei de transport într-un fișier grafic în formatul SVG (Scalable Vector Graphics). Fișierele rezultate sunt potrivite pentru partajarea rezultatelor modelului pe pagini web sau pentru prelucrarea ulterioara în instrumente externe.
Formatul *.svg este ideal ca format de schimb grafic și oferă numeroase avantaje în comparație cu alte formate grafice: scalabilitate fără pierderi de calitate, zoom rotativ si infinit, informații încorporate cu privire la obiecte, accesul interactiv la obiecte, manipularea prin script, animație.
Fișierele grafice în format *.svg pot fi importate din nou în PTV Visum ca și imagini de fundal.

 

MS SQL interface

IInterfața MS SQL permite exportul/importul datelor pentru obiectele de rețea într-o bază de date Microsoft SQL server.